Új típusú szakképzés pilot programja

Tisztelt Szakképző Iskolai Fenntartók és Intézményvezetők!

 

Mint bizonyára Önök előtt is ismert, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 92. § (2) bekezdése alapján 2012. szeptember 1-jén még a korábbi Országos Képzési Jegyzék (OKJ), szakmai és vizsgakövetelmények (szvk) és a hatályos pedagógiai programok alapján is megkezdhetők a szakiskolai, szakközépiskolai képzések. Bizonyos körben azonban az Szt. lehetőséget ad arra, hogy már az új szabályok, az új OKJ, követelménymodul kormányrendelet és új szvk-k alapján indítsák szeptember 1-jén a képzéseket.

2012. július 6-án megjelent az új OKJ [az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet], és hamarosan kiadásra kerül az ún. követelménymodul kormányrendelet is, majd a mellékelt listában található szakképesítések szvk-i. Az szvk-k megjelenése után az Szt. 92. § (27) - módosított - bekezdése értelmében megjelennek az érintett szakképesítésekre vonatkozó szakképzési kerettantervek tervezetei szakképzési tantervi ajánlás formájában, közleményként. Mindezen dokumentumokhoz természetesen késlekedés nélkül honlapunkon is hozzáférhetnek.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény Országgyűlés által megszavazott módosítása lehetővé teszi, hogy az augusztus 31-ig a szakképzési tantervi ajánlás alapján kiegészítésre kerülő pedagógiai programok érvényességéhez ne kelljen beszerezni sem a fenntartó jóváhagyását, sem szakértő véleményét. Így a hivatkozott Szt. 92. § (27) bekezdése szerint a következő feltételeket kell a tanév indítása előtt teljesíteni: a tanulók és szüleik hozzájárulásának beszerzése a beiskolázási döntés megváltoztatásához, pedagógiai program kiegészítéséhez nevelőtestületi hozzájárulás szükséges, némiképp változik a tantárgyfelosztás is, továbbá a változásokhoz a fenntartó döntése, hozzájárulása is szükséges.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket arra, hogy az RFKB-k 2011-ben hozott, a szakképzés 2012. szeptemberi beiskolázási irányairól és arányairól szóló határozatai természetszerűleg még nem vonatkoztak az új OKJ szakképesítéseire. Ezért az új típusú szakképzés keretében, az RFKB döntésétől függetlenül, az új OKJ alapján bármilyen szakképesítésre beiskolázhatnak, amelyhez egyébként minden más feltétel rendelkezésre áll. Mindezek alapján az új Szt. és az új tartalmi dokumentumok alapján lehetőség nyílik a szakiskolák 9. évfolyamain, valamint a szakközépiskolák érettségit követő, szakképzési évfolyamain a szakképzések indítására, a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó, mellékelt lista szerinti szakképesítésekre.

Mindehhez jelenleg összesen 4,5 Mrd forint keret erejéig egy, a bevezetést támogató uniós támogatás tervezése folyik. A pályázat első komponensére azon iskolák pályázhatnak majd, akik 2012. szeptember 1-jén a fentiek szerinti képzést indítanak, olyan feladatellátási helyen folytatott szakképzésre tekintettel, amely valamely konvergencia régióban helyezkedik el, azaz nem Budapesten vagy Pest megyében. A támogatás egy szakképesítés, egy osztály esetében is pályázható, de természetesen nagyobb összeg hozzáférhető, amennyiben több osztályban és/vagy több szakképesítésben indítják az új típusú képzést. A TÁMOP 2. prioritás akciótervének módosításáról szóló 1235/2012. (VII. 12.) Korm. határozat a Magyar Közlöny 2012. július 12-i, 90. számában jelent meg, ez tartalmazza a konstrukció címét, célját és a keretösszeget. A pályázati kiírás tervezete hamarosan nyilvános lesz, a tervek szerint augusztus közepén jelenik meg, a tanévkezdést követően pedig pályázható lesz. A pályázat a lehetőségek szerint egyszerűsített lesz, és fontos cél, hogy elsődlegesen a bevezetésben érintett intézményekben dolgozó vezetők és pedagógusok részesüljenek a forrásból, a bevezetéssel járó többletmunkát honorálva.

A képzések indításának, s így az uniós támogatás pályázhatóságának is feltétele, hogy az érintett szakképző iskolák alapító okirata, továbbá nem állami, nem önkormányzati iskola esetén a működési engedélye lehetővé tegye az új OKJ szerinti képzések indítását. Mindkettő esetben a módosításra vonatkozó végső határidő 2012. július 31.!

Az alapító okiratoknak jelenleg még nem kötelező eleme a szakképesítések felsorolása, így ha a megfelelő szakmacsoport megnevezése az alapfeladat mellett szerepel az alapító okiratban, úgy az nem szorul módosításra most a nyár folyamán az új típusú képzés indításához.

A működési engedélyek módosításához elegendő július 31-ig benyújtani a kérelmet az új OKJ alapján megnevezett szakképesítésekkel, amelyek a mellékelt listában szerepelnek. A felsorolt jogszabályok és közlemények megjelenését követően pótolható a hiányzó pedagógiai program módosítás az eljáráshoz, az eljárást azonban július 31-ig kezdeményezni kell.

 

SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.