Útmutató a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze, illetve jogelőd alapokból nyújtott támogatások felhasználói és a szakképzési hozzájárulásukat az NMH SZFI részére benyújtók számára

 

  • Tájékoztatást ad a benyújtandó bevallások összeállításának és a támogatások felhasználásának legfontosabb szabályairól.
  • Segítséget nyújt a bevallási és elszámolási folyamatok megismeréséhez, a jogkövető magatartás kialakításához.
  • Tartalmazza a fogadott támogatások felhasználásának szabályait, és útmutatót ad a bevallások elkészítéséhez.
  • Az Útmutató tájékoztatás is, amely egyben segítséget kíván nyújtani a felhasználóknak. A bevallások elkészítése, a támogatások felhasználása a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint az azok alapján készült támogatási szerződés előírásai szerint kell, hogy történjen.

 

Az Útmutató által érintett témakörök

  • A gyakorlati képzés megszervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett bevallási és elszámolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése.
  • A fejlesztési támogatások fogadásának és felhasználásának szabályszerű teljesítése.
  • A 2003. évi LXXXVI. törvény 14. §-ában szabályozott, pályázati eljárás alapján nyújtott támogatások felhasználása.
  • A 2003. évi LXXXVI. törvény 14. §-ában szabályozott, egyedi előterjesztés alapján nyújtott támogatások felhasználása.
  • Az MPA képzési alaprész központi kerete terhére megvalósuló szakiskolai tanulmányi ösztöndíjprogram keretében igényelt támogatás felhasználásának, elszámolásának szabályszerű teljesítése.

Az Útmutató csak tájékoztató. A bevallások elkészítése, a támogatások felhasználása a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint az azok alapján készült támogatási szerződés előírásai szerint kell, hogy történjen.

 

Letöltés

SSL tanusítvány

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
H-1089 Budapest, Kálvária tér 7.