RRF-2.2.3-22-2022-00001
Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat kialakítása


A kiemelt projekt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő „Magasan képzett versenyképes munkaerő komponens” keretében valósul meg.

Az Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat kialakítása megnevezésű kiemelt projekt keretében létrehozásra kerül egy országosan elérhető, központi, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt vizsgaközpont hálózat, amely a színvonalas szakmai és képesítő vizsgáztatás alapfeltételeit teremti meg. A projekt hozzájárul az élethosszig tartó tanulás, a munkaerőpiaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodás támogatásához, valamint a járvány utáni gazdasági fellendülés elősegítéséhez.

Projekt azonosítószáma: RRF-2.2.3-22-2022-00001
Projekt elnevezése: Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat kialakítása
Támogatási összeg: 10.906.435.792 Ft
Támogatási mértéke: 100%
Finanszírozási alap: A projekt a Helyreállítási és Ellenállási Terv keretén belül a „B – Magasan képzett, versenyképes munkaerő” c. komponenshez tartozik.
Megvalósítás időtartama 2022.09.01.- 2025.09.30.


A projekt Konzorciumban valósul meg.

Konzorciumvezető neve: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Konzorciumi partner neve: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal