RRF-2.2.1-22-2022-00001
Szakképzési digitális tananyagfejlesztés kiemelt projekt


A kiemelt projekt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő „Magasan képzett versenyképes munkaerő komponens” Szakképzési digitális tananyagfejlesztés megnevezésű beruházás keretében valósul meg.
A projekt célja, hogy a Szakképzési digitális tananyagfejlesztés tárgyú beruházás a vállalt tartalommal és ütemezéssel valósuljon meg. Továbbá, hogy a szükséges tevékenységek elősegítsék a vállalt tevékenységek, valamint a kitűzött célok teljesülésének elérését. A szakképzési digitális tananyagfejelsztés tárgyú beruházás közvetlen célja a szakképzés területén történő digitális tananyagok fejlesztése, illetve az elkészült digitális tananyag tartalom egy részének tankönyvvé nyilvánítása azzal a további céllal, hogy a tananyagok a szakképző intézményben oktatók és tanulók számára elérhetők legyenek.

Projekt azonosítószáma: RRF-2.2.1-22-2022-00001
Projekt elnevezése: Szakképzési digitális tananyagfejlesztés
Támogatási összeg: 15.696.863.353 Ft
Támogatási mértéke: 100%
Forrás megnevezése: XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap
Megvalósítási időtartam 2022.01.01 - 2026.03.31
Konzorciumi partner neve: Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.

A projekt konzorciumban valósult meg.

Konzorciumvezető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Konzorciumi partner: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt
Konzorciumi partner: Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.

Kapcsolat:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

RRF-2.2.1-22-2022-00001
Szakképzési digitális tananyagfejlesztés