Szakképzési digitális tananyagfejlesztés

RRF-2.0.0-2021-00002
A projekt a Projektindító támogatás a B – Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponenshez RRF-2021-2.0 reformjai és beruházásai keretében valósul meg.
A projekt célja, hogy a Szakképzési digitális tananyagfejlesztés tárgyú beruházás a vállalt tartalommal és ütemezéssel valósuljon meg. Továbbá, hogy a szükséges előkészítési tevékenységek elősegítsék a vállalt mérföldkövek, valamint a kitűzött célok teljesülésének elérését.
A szakképzési digitális tananyagfejelsztés tárgyú beruházás közvetlen célja a szakképzés területén történő digitális tananyagok fejlesztése.


Tovább »


XXI. századi szakképző intézményfejlesztési program kiemelt projekt

RRF-2.0.0-2021-00001
A projekt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez (hazai rövid név: HET, EU-s rövid név: RRF) kapcsolódóan a Projektindító támogatás a B – Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponenshez RRF-2021-2.0 azonosító számú reformok és beruházási keretek szerint valósul meg. A kiemelt projekt célja, hogy előkészítse a majdani RRF program megvalósításának kereteit, illetve anyagi, tárgyi, szakmai feltételeit, ami által az RRF programban a támogatásra kiválasztott szakképző centrumok pályáznak, a fejlesztési koncepciójuk szerinti intézményi szintű épület- és eszközkorszerűsítéseket valósítanak meg a kor műszaki, technológiai, esztétikai és fentarthatósági követelményeinek megfelelően. Így tudnak részt venni az ipar és a piac munkaerő igényeihez alkalmazkodó, korszerű technológiákon alapuló szakemberek képzésével.


Tovább »


Szakképzési digitális tananyagfejlesztés kiemelt projekt

RRF-2.2.1-22-2022-00001
A kiemelt projekt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő „Magasan képzett versenyképes munkaerő komponens” Szakképzési digitális tananyagfejlesztés megnevezésű beruházás keretében valósul meg. A projekt célja, hogy a Szakképzési digitális tananyagfejlesztés tárgyú beruházás a vállalt tartalommal és ütemezéssel valósuljon meg. Továbbá, hogy a szükséges tevékenységek elősegítsék a vállalt tevékenységek, valamint a kitűzött célok teljesülésének elérését.


Tovább »


Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat kialakítása

RRF-2.2.3-22-2022-00001
A kiemelt projekt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő „Magasan képzett versenyképes munkaerő komponens” keretében valósul meg. Az Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat kialakítása megnevezésű kiemelt projekt keretében létrehozásra kerül egy országosan elérhető, központi, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt vizsgaközpont hálózat, amely a színvonalas szakmai és képesítő vizsgáztatás alapfeltételeit teremti meg. A projekt hozzájárul az élethosszig tartó tanulás, a munkaerőpiaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodás támogatásához, valamint a járvány utáni gazdasági fellendülés elősegítéséhez.


Tovább »


21. századi szakképző intézményfejlesztési program szakmai támogatása

RRF-2.2.2-23-2023-00019
A kiemelt projekt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében (a továbbiakban: HET) szereplő „Magasan képzett versenyképes munkaerő komponens” keretében valósul meg.A „21. századi szakképző intézményfejlesztési program” egy komplex fejlesztési program. Magában foglalja az épületek energetikai fejlesztését, megújuló energiaforrások használatát biztosító rendszerek kiépítését, tanműhelyek fejlesztését, oktatási terek átalakítását, korszerű oktatástechnikai, a szakmai oktatást szolgáló eszközök, informatikai és tárgyi eszközök (pl. padok, szekrények) megújítását, épületek energetikai fejlesztését, megújuló energiaforrások használatát biztosító rendszerek kiépítését.


Tovább »