A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban

VEKOP-8.5.4-17-2017-00001
A kiemelt projekt általános célja a munkavállaláshoz szükséges digitális IKT (infokommunikációs technológiák) kompetenciák fejlesztése a lakosság körében. A munkaképes korú lakosság digitális tudásának növelésével felkészültebb, képzettebb munkaerő foglalkoztatására nyílik lehetőség a munkáltatóknak. A digitális kompetenciák fejlesztése elősegíti a digitális technológiai eszközök használatát, és ez támogatja a munkavállalókat az álláskeresésben is. A cél az, hogy a felnőtt lakosság azokon a területeken gyarapítsa tudását, amely a munkaerőpiac számára kiemelkedően fontos. Az projekt elsődleges célja a digitális megosztottság csökkentése a hátrányos helyzetű, digitális készségekkel nem rendelkező lakosság munkavállalási korú, és különösen az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező lakosság körében. A támogatások kedvezményezettjei azok a Közép-magyarországi régióban lakóhellyel rendelkező munkavállalási korú magánszemélyek, akik a projektben az „Első lépések a digitális világba” és/vagy az „Önállóan használom az informatikai eszközömet” című képzésekre jelentkeznek.”


Tovább »


Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja

GINOP-6.1.7-17-2018-00001


Sikerrel zárult a munkahelyi képzések támogatása érdekében indított kiemelt projekt

2021.06.30.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) 2018. február 1-jével kezdte meg a GINOP-6.1.7-17-2018-00001 azonosító számú „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja” című kiemelt projektjének fizikai megvalósítását. A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya társfinanszírozásában valósult meg 2,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával.

A több mint hároméves munka eredményeiről 2021. június 29-én Balatonbogláron megtartott, sajtónyilvános, ünnepélyes projektátadó rendezvény keretében adtak számot a megvalósítók. Az Európai Szociális Alap finanszírozásában megvalósuló projekt alapcélkitűzése támogatni a gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek megvalósítását, az emberek munkaerőpiaci helyzetének javítását, folyamatos szakmai képzését, a munkaerőpiaci értékes kompetenciák elsajátításának elősegítése érdekében. A megvalósított eredmények között informatikai eszköztár, szakmai nyomon követés, valamint az egységes monitoring rendszer kapott jelentős szerepet.

A rendezvényen Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára, valamint dr. Magyar Zita, az NSZFH elnöke köszöntötte a megjelent vendékeket. Helyettes államtitkár asszony köszöntőjében kiemelte, hogy a munkaerőpiacon zajló gyors és dinamikus változások miatt a felnőttképzésben is gyors reakciókra van szükség a munkaerőpiac által igényelt képességek, készségek fejlesztését illetően. A szakképzés és felnőttképzés területe jelentős mértékben átalakult, mely változásokat jól kiegészítik az uniós projektek.
Dr. Magyar Zita, az NSZFH elnöke arról beszélt, hogy egyre nő az igény a képzett munkaerőre, ezért a projekt indulásakor a vállalatok nagy érdeklődést mutattak a felnőttképzési pályázatok iránt. A projektek előkészítésekor megfogalmazódott, hogy egyre rugalmasabb képzésekre van szükség, amelyek gyorsan reagálnak az igényekre.
Ezt követően a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal általános és projektirányítási elnökhelyettese, Csontos Dávid mutatta be az NSZFH megvalósítás alatt lévő projektjeit, amelyeknek együttes célja a szakképzés és felnőttképzés szakterületének fejlesztése. A projekt kapcsán kifejtette, hogy példaértékűnek tartja a résztvevő vállalkozások számát, és azt a tényt, hogy a járványhelyzet ellenére határidőn belül sikerült megvalósítani a projektet.

Ezt követően a GINOP-6.1.7-17-2018-00001 kiemelt projekt projektmenedzsere, Tarpai Szilvia bemutatta a projekt elsődleges céljait és eredményeit. Prezentációjában betekintést nyújtott azokba a támogató tevékenységekbe, amelyek közel 900 vállalatnál több, mint 10 000 munkahelyi képzés megvalósulásához járultak hozzá, ezzel több, mint 100 000 fő képzésében nyújtottak támogatást. Beszédében kiemelte, hogy az elért eredmények a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hatékony közreműködése nélkül nem valósulhattak volna meg.

Az esemény zárásaként Vörös-Gubicza Zsanett, az MKIK oktatási és képzési igazgatója tartotta meg előadását, aki a projektben együttműködő szakmai megvalósítókat képviselte. Prezentációjában az MKIK projektben végzett tevékenységéről beszélt. Kiemelte, hogy a vállalkozások versenyképességének növelésében fontos szerepe van a munkahelyi képzéseknek.

A projektről részletesebb információk a https://ginop617monitoring.nive.hu, illetve a www.munkaerokepzes.hu weboldalon találhatók.

A GINOP-6.1.8-17 Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése című felhíváshoz kapcsolódó Képzési terv Előminősítési rendszere az alábbi linken érhető el:
https://ginop617.nive.hu


Tovább »


Részvétel az OECD felnőttek képesség- és kompetenciamérése programjában (PIAAC)

GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001
A PIAAC az első olyan nemzetközi mérés, amely a felnőtt lakosság munkavégzés során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való megszerzésének vagy elvesztésének körülményeit egyaránt vizsgálja. Eredményei alapján lehetővé válik az oktatásra, a szak- és felnőttképzésre, valamint a foglalkoztatásra irányuló szakpolitikák bizonyíték-alapú tervezése. Ezen stratégiai célok elérését támogatva, Magyarország csatlakozott a nemzetközi kutatások élvonalába tartozó, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) a felnőttek kompetenciái mérésére kidolgozott programjához (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – PIAAC). Jelen projekt célja, hogy uniós forrással támogassa a hazai PIAAC felmérést, az arra épülő kutatásokat, az eredmények hazai, illetve nemzetközi publikálását, valamint új, kompetencia alapú képzési programok kifejlesztését.


Tovább »


Digitális szakadék csökkentése elnevezésű kiemelt projekt

GINOP-6.1.2-15-2015-00001
A projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, amely a munkaképes korú felnőtt lakosság körében hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához, ösztönzi a társadalmi felzárkózást segítő felnőttkori tanulást, javítja a hozzáférést az IKT (információs és kommunikációs technológiák) használatot igénylő technológiai környezetben megnyíló álláslehetőségekhez. A digitális készségekkel nem rendelkező csoportok számára ezen készség fejlesztése az egyik legfontosabb munkaerő-piaci kulcskompetencia. Szintén lényeges a motivációt erősítő szemléletformálás, hiszen a digitális írástudatlanság részben szemléletbeli okokra vezethető vissza. A projekt keretében 2021 végéig legalább 260 000 fő kap lehetőséget két különböző szintű képzési program elsajátítására a kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel rendelkező, célcsoportba tartozó személyek közül.
Tovább olvasomKiemelt célcsoportok az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, a kedvezményezett járásokban élők, a közmunkások, a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, a megváltozott munkaképességűek, illetve a több eltartottal egyedül élő felnőttek. A támogatás összege fejenként maximum 70 000 forint, a képzéseken való részvételhez nincs szükség önrészre. A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részvételével. A projekt keretében kidolgozott 35-35 órás képzési programok gyakorlatorientáltak, az alacsony iskolai végzettségűek számára is elsajátíthatóak. Lényeges célkitűzés, hogy minimum 110 000 fő alacsonyan képzett, a programba lépéskor legfeljebb alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkezőt támogasson, amely csoportból 88 000 főnek a képzések eredményes elvégzését követően tanúsítványt kell szereznie.


Tovább »


A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése

GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projektje 2016. július 1-jével indult. A projekt célja az Európa 2020 stratégia oktatási célkitűzésével összhangban a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő tevékenységének támogatása, az alapkészségek fejlesztését segítő eszközrendszer kidolgozása, a szakképzés eredményességének javítása, valamint az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képesség érdekében.


Tovább »


Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

GINOP-6.1.1-15-2015-00001
A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt egy olyan országos jelentőségű program, amelyet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vezetésével a Belügyminisztérium, illetve 18 megyei kormányhivatal közösen valósít meg.
A kiemelt projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettségű, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.


Tovább »


21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése

GINOP-6.2.4-VEKOP/16
A GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 „21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt egy olyan országos jelentőségű program, amelyet a Kormány a programot lebonyolító szervezetekkel, azaz az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt., és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal együttműködésével valósít meg. A projekt kiemelt célja az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között hatékonyabb széleskörű pályaorientációval, az informatikai rendszerfejlesztéssel, a validáció mérés-módszertani rendszerének fejlesztésével, digitális tananyagok fejlesztésével, a munkaalapú tanulási rendszerek (Műhelyiskola, Dobbantó program) bevezetésével, a duális képzés erősítésével.


Tovább »


Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése struktúraváltást támogató informatikai képzések

GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001
Magyarország Kormányának célja, hogy a szakmai oktatás és a szakmai képzés a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési struktúrával rendelkezzen, illetve azok minősége és tartalma az igényeknek megfelelően támogassa a versenyképes és fenntartható gazdasági fejlődést, a sikeres szakemberek fejlődését és elhelyezkedését. A GINOP-6.2.8.-VEKOP-20-2020-00001 kiemelt projekt egyfelől a szakmák digitális tananyagfejlesztésén keresztül, másfelől struktúraváltó informatikai képzések biztosításával támogatja ezt a célt.


Tovább »


KÖZNEVELÉS ÁLLAMI FENNTARTÓINAK FOLYAMAT-EGYSÉGESÍTÉSE ÉS ELEKTRONIZÁLÁSA

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) keretében kívánja Magyarország a 2014-2020 programozási időszakban a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra hatékonyságának és ügyfélközpontúbb fejlesztéseit végrehajtani. A KÖFOP ehhez az adminisztratív terhek csökkentésével kíván hozzájárulni. Az adminisztratív terhek csökkentése a KÖFOP megközelítésében azt jelenti, hogy csökkenteni kell a közigazgatási folyamatok átfutási idejét, valamint a lakosság és a vállalkozások ezzel kapcsolatban megjelenő költségeit. Ennek két, egymással szorosan összefüggő módja: a közigazgatási folyamatok optimalizálása és elektronizálása.


Tovább »


Közlekedési képzési- és vizsgacentrum kialakítása

GINOP-6.1.9-18-2018-00001
A projekt általános célja, hogy a felnőtt lakosság minél nagyobb arányban vegyen részt formális oktatásban, képzésben és lehetősége legyen a munkaerő-piaci szempontból releváns ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére. A kiemelt projekt keretében történik továbbá a GINOP-6.1.9-20 számú „Vállalati képzések támogatása a közlekedési ágazatban KKV-k számára” című felhívás keretében megvalósuló projektek támogatása, koordinációja és helyszíni monitorozása is. A GINOP-6.1.9-20 projektek keretében a GINOP-6.1.9-18 kiemelt projektben kifejlesztett szakosító képzések lebonyolítására lehet pályázni.


Tovább »


Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai ösztöndíjprogram

GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001
Az Apáczai Ösztöndíjprogram célja a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok technikumi tanulását támogató ösztöndíjprogram módszertani kialakítása - magába foglalva a pályázati felhívás kidolgozását, az ösztöndíj megítélési, támogatási, szerződéskötési, kifizetési eljárásrendi folyamatok teljeskörű leírását -, valamint az ösztöndíjak projektidőtartam alatti finanszírozása.


Tovább »

A rendezvényen Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára, valamint dr. Magyar Zita, az NSZFH elnöke köszöntötte a megjelent vendékeket. Helyettes államtitkár asszony köszöntőjében kiemelte, hogy a munkaerőpiacon zajló gyors és dinamikus változások miatt a felnőttképzésben is gyors reakciókra van szükség a munkaerőpiac által igényelt képességek, készségek fejlesztését illetően. A szakképzés és felnőttképzés területe jelentős mértékben átalakult, mely változásokat jól kiegészítik az uniós projektek.

Dr. Magyar Zita, az NSZFH elnöke arról beszélt, hogy egyre nő az igény a képzett munkaerőre, ezért a projekt indulásakor a vállalatok nagy érdeklődést mutattak a felnőttképzési pályázatok iránt. A projektek előkészítésekor megfogalmazódott, hogy egyre rugalmasabb képzésekre van szükség, amelyek gyorsan reagálnak az igényekre.

Ezt követően a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal általános és projektirányítási elnökhelyettese, Csontos Dávid mutatta be az NSZFH megvalósítás alatt lévő projektjeit, amelyeknek együttes célja a szakképzés és felnőttképzés szakterületének fejlesztése. A projekt kapcsán kifejtette, hogy példaértékűnek tartja a résztvevő vállalkozások számát, és azt a tényt, hogy a járványhelyzet ellenére határidőn belül sikerült megvalósítani a projektet.