A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020.(II.7.) Korm. rendelet 2022. július 1-jén hatályba lépő 18. § (1) bekezdése alapján a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti oktatásra, képzésre (szakmai képzés és részszakmára felkészítő szakmai oktatás) vonatkozóan kidolgozott képzési program előzetes minősítését olyan felnőttképzési szakértő végezheti, akinek az adott oktatás, képzés a felnőttképzési szakértői nyilvántartásban szereplő (a képzési területek egységes osztályozási rendszerén /KEOR/ alapuló), valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján közzétett útmutató alapján a szakterületébe tartozik.

Az előzetes minősítés végzésére vonatkozó fenti rendelkezés szükségessé teszi a felnőttképzési szakértőknek a felnőttképzési szakértők nyilvántartásában szereplő szakterületi besorolása teljeskörű felülvizsgálatát, szükség esetén hatósági döntéssel történő módosítását a Pest Megyei Kormányhivatal által.

Tekintettel arra, hogy a jelzett felülvizsgálat elsődleges célja a KEOR alapú szakértői hiányterületek tekintetében is az előzetes minősítés elvégzése lehetőségének biztosítása, illetőleg - ahol mód van erre - a magasabb szintű KEOR besorolás kialakítása (irány, főirány) az érintett felnőttképzési szakértők esetében, arra kérjük a felnőttképzési szakértőket, hogy lehetőség szerint a szakterületüket érintő módosítási igényüket a fentiekben említett felülvizsgálati időszakot követően szíveskedjenek a Pest Megyei Kormányhivatalhoz benyújtani.

útmutató letöltése