Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztatjuk, hogy az Apáczai ösztöndíjprogram pályázat benyújtásának határidejét 2022. február 18. péntek, 12:00 óráig meghosszabbítjuk, hogy a benyújtáshoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez, ügyintézéshez elegendő idő álljon rendelkezésre minden pályázó számára. Sikeres pályázást kívánunk!

A szakképzési rendszer megújítása során kidolgozott ösztöndíjrendszer új támogatási formával bővül a 2021/2022. tanévben.

A GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosító számú „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai ösztöndíjprogram” című kiemelt projekt keretében pályázat útján igényelhető támogatást biztosít a szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára.
A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a saját, nive.hu honlapján, valamint az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ az ikk.hu honlapon teszi közzé.
Az Apáczai ösztöndíjprogram keretében a pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, szakképző iskola, illetve technikum 9. és 10. évfolyamának tanulói jogosultak a 2021/2022. tanév II. félévétől.
A havonta nyújtható támogatás összege 16.000 Ft - 34.000 Ft között alakulhat, a tanulmányi eredménytől függően. A 4 milliárd forintos keretösszegű program az anyagi ösztönzés mellett, mentorok bevonásával tehetséggondozó támogatást is biztosít a fiatalok számára.