RRF-2.0.0-2021-00001
XXI. század szakképző intézményfejlesztési program

A projekt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez (hazai rövid név: HET, EU-s rövid név: RRF) kapcsolódóan a „Projektindító támogatás a B – Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponenshez” „RRF-2021-2.0” azonosító számú reformok és beruházási keretek szerint valósul meg. A kiemelt projekt célja, hogy előkészítse a majdani RRF program megvalósításának kereteit, illetve anyagi, tárgyi, szakmai feltételeit, ami által az RRF programban a támogatásra kiválasztott szakképző centrumok pályáznak, a fejlesztési koncepciójuk szerinti intézményi szintű épület- és eszközkorszerűsítéseket valósítanak meg a kor műszaki, technológiai, esztétikai és fenntarthatósági követelményeinek megfelelően. Így tudnak részt venni az ipar és a piac munkaerő igényeihez alkalmazkodó, korszerű technológiákon alapuló szakemberképzéseiben.

Az RRF programon belül a 21. századi szakképző intézményfejlesztési program hosszú távú célja, hogy a fejlesztés részeként megújuló szakképző iskolák a középfokú oktatáson belül vonzó alternatívát nyújtsanak a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára.

A program keretében, a korszerűsített szakmai oktatási épületekben modern felszereltségű tantermek kerülnek kialakításra, emellett a fejlesztés része lesz az épületek infrastrukturális és műszaki állapotának, illetve eszköz-felszereltségének javítása is, informatikai és szakmai oktatásra használt eszközök tekintetében is. A korszerű szakmai tudás megszerzését a szakmai képzésben használt eszközpark megújítása biztosítja, ami a szakmai képzés minőségének javulását célozza. A program tervezési és megvalósítási szakaszában a projekt hangsúlyt fektet a környezeti fenntarthatóságra, az akadálymentesítés és egyenlő esélyű hozzáférés szempontjaira, az épületek üzemeltetési költségeinek csökkentésére és energetikai korszerűsítéseire, valamint az innovatív és modern digitális oktatási környezet kialakítására.

A fejlesztésben részesülő szakképzési centrumok kiválasztására a centrumok fejlesztési tervei alapján kerül sor. A szempontok között szerepel, hogy az adott fejlesztési koncepció mennyire illeszkedik az adott gazdasági zónához kapcsolódó iparágak munkaerő igényének kiszolgálásába. Szempont továbbá a duális képzéshez-oktatáshoz való kapcsolódás, valamint figyelembevételre kerül az intézmények infrastrukturális állapota és a fejlesztendő eszközpark bemutatása. Az értékelési szempontok közé tartozik, hogy a fejlesztendő intézmény hátrányos helyzetű térségben, régióban található-e, mekkora a hátrányos helyzetű tanulók aránya a fejlesztendő tagintézményekben, illetve, hogy a korábbi hazai és európai uniós fejlesztésekkel való összhang megteremtése biztosított-e.

A projekt végrehajtására a Kulturális és Innovációs Minisztérium koordinálásával kerül sor a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a programba bevont Szakképzési Centrumok együttműködésében, illetve végrehajtásával.

Projekt azonosítószáma: RRF-2.0.0-2021-00001
Projekt elnevezése: XXI. századi szakképző intézményfejlesztési program
Támogatási összeg: 307 036 913 Ft
Támogatás megnevezése: Projektindító támogatás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv B – Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponens, A szakképzés megújítása reform és beruházásai kapcsán tervezett projektek megvalósításához.
Megvalósítás időtartama 2021.10.13 - 2022.08.31
Kedvezményezett: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal


Kapcsolat:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

RRF-2.0.0-2021-00001
XXI. századi szakképző intézményfejlesztési program