RRF-2.0.0-2021-00002
Szakképzési digitális tananyagfejlesztés


A projekt a Projektindító támogatás a B – Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponenshez RRF-2021-2.0 reformjai és beruházásai keretében valósul meg.
A projekt célja, hogy Szakképzési digitális tananyagfejlesztés megnevezésű beruházás a vállalt tartalommal és ütemezés szerint valósuljon meg. A szükséges előkészítési tevékenységek segítsék elő a vállalt mérföldkövek, valamint a kitűzött célok teljesülésének elérését.
A szakképzési digitális tananyagfejelsztés c. beruházás közvetlen célja az előkészítési szakaszt követő megvalósítás során a szakképzés területén digitális tananyagok fejlesztése. A fejlesztett digitális tananyagokat elérő szakképzési tanulók száma 13.000 fő. Kiemelt cél, hogy az érintett ágazatokhoz tartozó szakmákban tanulók számára elérhetővé váljanak a fejlesztett digitális tananyagok.

A projekt hosszú távú célkitűzése, hogy a szakképző intézményekben oktatók, tanulók számára készülő digitális tananyagok tegyék lehetővé a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő szakmai tartalmak oktatását és a szükséges kompetenciák megszerzését, továbbá az innovatív digitális szakmai oktatás támogatását a szakképző intézményekben.

Ezeknek a céloknak a megvalósulását olyan fejlesztések biztosítják, amelyek a szakképzési rendszer átfogó, teljes képzési kínálatát lefedő tartalmi megújítása érdekében digitális tananyagfejlesztési folyamat folytatását valósítják meg. A fejlesztések elsősorban azon ágazatokra koncentrálnak, amely ágazatokban alacsony tanulólétszámmal folyik az oktatás, de az adott szakma munkaerő-piaci relevanciája meghatározó.

A projekt keretében a támogatást igénylő szervezetek konzorciumi formában működnek együtt a megvalósítás során. A konzorcium tagjai a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. Az NSZFH rendelkezik a felhívás céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal, a konzorcium vezetője. A konzorcium tagja pedig a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. A működő szakmai szervezetben a szakmai folyamatok minőségbiztosítását a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. végzi.
A Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. bevonását Az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet írja elő.

Projekt azonosítószáma: RRF-2.0.0-2021-00002
Projekt elnevezése: Szakképzési digitális tananyagfejlesztés
Támogatási összeg: 53 136 647 Ft
Támogatás megnevezése: Projektindító támogatás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv B – Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponense reformjai és beruházásai kapcsán tervezett projektek megvalósításához.
Megvalósítás időtartama 2021.08.13 - 2021.12.31

A projekt konzorciumban valósult meg.

Konzorciumvezető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Konzorciumi partner: Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.

Kapcsolat:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

RRF-2.0.0-2021-00002
Szakképzési digitális tananyagfejlesztés