A Szakképzés Pályakövetésének komplex rendszere

A Szakképzési Pályakövetés kidolgozásának célja, hogy a szakképzésben végzettséget szerző tanulók pályaívéről kapjunk információt, kiemelten a munkaerőpiaci elhelyezkedésükről, továbbtanulási útjaikról. A kidolgozás során igazgatási és kutatási-elemzési célok is megjelennek, csakúgy, mint a tágabb társadalom tájékoztatásának igénye. Ennek megfelelően a Szakképzési Pályakövetési Rendszer információt nyújthat az alábbiakról:

  • támogatja a szakképzéshez kapcsolódó szakpolitikai és igazgatási döntéshozatalt;
  • bemutatja az adott ágazat, szakma munkaerőpiaci jellemzőit;
  • minőségbiztosítási szempontból visszajelzést ad az intézményekről és képzésekről;
  • támogatja a pályaválasztási döntéshozatalt a tanulók és szülők számára egyaránt;
  • a tanulók pályaívének követése által támogatást biztosít a pályaorientációhoz és pályatanácsadáshoz.

A Szakképzési Pályakövetési Rendszer eredményeinek felhasználói között a döntéshozók mellett a kutatók, az intézményvezetők, valamint a pályaválasztás előtt álló fiatalok és szüleik egyaránt megjelennek, emiatt a rendszer kiemelt célja a különböző igények kiszolgálása az egyszerűbb, könnyen befogadható és informatív vizualizációtól a komplexebb elemzési dimenziókig.

PILOT felmérés eredményei

A pilot felmérés célja volt a teljes populációs lekérdezés technikai hátterének kialakítása, az eKréta kérdőíves moduljának tesztelése, a válaszadási ráták megismerése, valamint párbeszéd kezdeményezése a tapasztalatok alapján.
Megállapítható, hogy az eKréta felülete alkalmas a kérdőíves adatfelvételre, azonban a kiküldés ütemezését szükséges átgondolni. További fontos kérdés a kérdőív kitöltésének ösztönzése, hiszen minél magasabb a kitöltési arány, annál pontosabb képet kapunk, annál hitelesebbek az eredmények. A pilot kérdőív eredményei az alacsony kitöltési számok miatt nem alkalmasak általánosításra.
A Szakképzési Pályakövetési Rendszer pilot kérdőívét 1.247 tanuló töltötte ki. A felmérés célcsoportját a szakképzésben tanulmányaikat befejezni készülő diákok képezik. A kitöltők átlagéletkora 20,22 év, legtöbben szakgimnáziumból töltötték ki (638 fő).
A képzés kiválasztásának okai közül kiemelkedett a személyes érdeklődés, a válaszadók 68,81%-a jelölte azt, hogy ez a szakma érdekelte. A Rendészet és közszolgálat az egyetlen olyan ágazat, ahol nem a személyes érdeklődés a választás elsődleges oka (35%), hanem szülők vagy rokonok javaslata (41%).
A szakképzések többségét általánosságban hasznosnak találták a diákok, 3,9-es a skálaátlag az ötfokú skálán. Az öt leghasznosabbnak ítélt képzésekkel rendelkező ágazat a Szociális ágazat, a Fa- és bútoripar, az Egészségügy, a Vegyipar és az Építőipar ágazat. Az alábbi ábra mutatja az elégedettség felmérésére vonatkozó kérdések általános alakulását (1 = egyáltalán nem jellemző; 5 = teljes mértékben jellemző):


A munkaerőpiacra történő kilépés tekintetében a Mezőgazdaság és erdészet, a Fa- és bútoripar, a Gépészet, az Élelmiszeripar, az Építőipar és a Szépészet ágazatok az általános trendhez képest inkább közvetlenül a munkaerőpiacnak képezi a diákokat. Míg a Vegyipar, a Turisztika és vendéglátás, a Pedagógia és a Rendészet és közszolgálat ágazatokban az általános trendhez képest magasabb a továbbtanulási kedv. A kitöltők 22,3%-a valamilyen munkát végez a szakképzés mellett. A szakképzés mellett dolgozó végzős diákok 43,9%-ának a munkája nem kapcsolódik, 21,9%-ának részben, 34,2%-ának munkája pedig közvetlenül kapcsolódik a tanult szakmájához.
Látható, hogy a pályakövetési kérdőívből sok érdekes információ nyerhető ki, megfelelő kitöltő szám mellett akár intézményi szinten is. Ezért kérjük az intézményeket, hogy bíztassák a szakképzésben tanuló diákokat a pályakövetési kérdőívek kitöltésére.

Webináriumi tapasztalatok

2021. szeptember 30-án Pályakövetés a Szakképzésben címmel webináriumra került sor, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) Elemzési és Pályakövetési Munkacsoportja, illetve a GINOP-6.2.4.-VEKOP-16-2017-00001 „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt közös szervezésében.
A webinárium során Nagy Zoltántól, az NSZFH Államigazgatási elnökhelyettesétől hallhattunk a pályakövetés jelentőségéről, bemutatásra kerültek azok a lehetőségek, melyeket a pályakövetési rendszer kínál, mind a diákok és szüleik, mind az iskolák, mind a fenntartók, mind pedig a szakmai irányítók és döntéshozók részére. Czirfusz Dóra, az Elemzési és Pályakövetési Munkacsoport vezetője a szakképzési pályakövetési pilot lekérdezésről beszélt. A pilot felmérés célja elsősorban a technikai folyamat kipróbálása, visszajelzések gyűjtése volt.
Az előadásokat egy panelbeszélgetés követte, melyben a pályakövetési kérdőívet legtöbben kitöltő tanulók intézményének vezetői vettek részt, számukra külön visszajelzés készült az eredményekből, melyet előzetesen megkaptak. A szakképzési centrumok részéről Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja, míg az iskolák részéről Dr. Zántó Edina, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Fáy András Technikum igazgatója kapcsolódott be a beszélgetésbe. Mindkét intézményben igen pozitívan értékelték az intézményi szintű visszajelzést, kiemelték, hogy az előzetes feltételezéseik bebizonyosodtak, de további nézőpontokat is kaptak a pályakövetéssel és képzéseik hatékonyságával kapcsolatban. A beszélgetés megerősítette a kitöltési hajlandóság ösztönzésének fontosságát, melyben a résztvevők elmondása alapján nagy szerepe van az oktatóknak és az intézményvezetőknek is.
Végül kiscsoportos beszélgetésekben számos hasznos visszajelzést, ötletet gyűjthettünk a szakképzési pályakövetési rendszerrel kapcsolatban. A kiscsoportokban sok szakképzésben dolgozó egyetértését fejezte ki a pályakövetés fontosságával kapcsolatban, javaslatokat tettek a lekérdezés időpontjára, a kommunikációs csatornák bővítésére, a felmérési eszköz fejlesztésére, valamint a kitöltés ösztönzésére vonatkozóan is. Kérés a szakképzésben oktatók, intézményvezetők részére, hogy a lekérdezési időszakokban hívják fel a diákok figyelmét az eKrétában található kérdőívekre.

Jövőbeli tervek

A Szakképzési Pályakövetési Rendszer nem kizárólag az adminisztratív adatbázisok összekapcsolása által valósul meg, hanem három pillér (összekapcsolt adatbázisok, rendszeres adatkérések, kérdőíves felmérések) együttesen járul hozzá a szakképzésben végzettséget szerzők pályaívének megismeréséhez.


A három pillér együttes alkalmazásának előnye az a komplexitás, mely lehetővé teszi a különböző felhasználói igények kiszolgálását azáltal, hogy figyelembe veszi a gyors és naprakész elemzéseket, miközben az átfogóbb idősoros adatokra is épít, kiegészítve mindezt a kérdőívekből kinyerhető, személyesebb jellegű visszajelzésekkel. A 21. század gyorsan változó társadalmi-gazdasági környezete felhívja a figyelmet a rugalmasság fontosságára a Szakképzési Pályakövetési Rendszer módszertani kialakítása során. Ez a három pillér együttes alkalmazása által lesz biztosítható.

Az Elemzési és Pályakövetési Munkacsoport jövőbeli tervei között szerepel olyan disszeminációs rendezvények szervezése, amelyeken a szakképzésben résztvevő oktatók, intézményvezetők és szakemberek tapasztalataikkal, visszajelzéseikkel segíthetik a közös építkezést.