Tisztelt Vizsgaszervezők!


A moduláris (kamarai szakképesítések kivételével) és komplex szakképesítések esetében elektronikus felületen kell a szakmai vizsgákat bejelenteni. A vizsgaszervező intézmény a korábbi internetes elérésen használt felhasználónévvel és jelszóval, a vizsganyilvántartáshoz is kapcsolódó digitális aláírásával hitelesítve tudja bejelenteni a szakmai vizsga előkészítését. A folyamatok összekapcsolásának köszönhetően a szakmai vizsga bejelentésével egyidejűleg megtörténik a tételek megrendelése is az alábbi linken.


A modulos kamarai szakképesítések esetében a szakmai vizsgára – a vizsgabejelentéstől függetlenül – külön meg kell rendelni az írásbeli tételt az alábbi linken:


Kizárólag tételrendelés esetére (modulos kamarai szakképesítések) egy új felület került kialakításra.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tételek megrendelését kizárólag digitális aláírással ellátva tudjuk befogadni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megküldött visszaigazolás helyességét az elektronikus rendszer lezárása előtt minden esetben szíveskedjenek ellenőrizni és az esetlegesen szükséges módosításokat megtenni.

A vizsgatétel ára

Tájékoztatjuk a Vizsgaszervezőket, hogy a komplex írásbeli/interaktív szakmai vizsgatételek ára megváltozott, mely első alkalommal a májusi vizsgaidőszakra bejelentett szakmai vizsgák tételigénylését érinti.

A vizsgatételek ára

  • moduláris vizsgánál 3600.- Ft / fő / vizsgatétel
  • komplex vizsgánál 4000.- Ft / fő / vizsgatétel

Kérjük, hogy a vizsgatétel árát az aktuális futárnapot megelőzően a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 10032000-00334789-00000000 számú számlájára szíveskedjenek utalni. A közlemény rovatba szíveskedjenek feltüntetni a következőket: TE/ intézménykód (a megbízólevél bal felső sarkában található 5 jegyű szám)/hónap.

A vizsgabejelentés és tételrendelés határideje

Modulos vizsgák esetén a szakmai vizsga első vizsgatevékenységét megelőző 30. nap.
Komplex vizsgák esetén az első vizsgatevékenység előtt, jelentkezés 45 nap; bejelentés 40 nap
A vizsgázók, a javító- és pótló vizsgások számának módosítására egy alkalommal van lehetőség, az 1. vizsgatevékenység előtt 15. napig.
Iskolarendszeren kívüli vizsgák tételigénylésével kapcsolatos tájékoztatás: +36 1 477-5635