Tisztelt Vizsgaszervezők!

A szakmai vizsga lezárását követően a vizsgaszervezőknek, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben meghatározott adataikat számítógépes nyilvántartás céljából a vizsga befejezését követő harminc napon belül, elektronikus úton, digitális aláírással ellátva kell megküldeni a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére.
Az adatküldés - mely a 2005. július 1-jét követően szervezett szakmai vizsgákra vonatkozik - mind az iskolai rendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli szakmai képzést lezáró szakmai vizsgák után kötelező, valamennyi OKJ szerinti szakképesítés szakmai vizsgáját követően, mindegyik szakmacsoport vonatkozásában.

Vonatkozó rendelet előírja, hogy a központi nyilvántartáshoz megküldendő adatlapokat kizárólag elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként kell eljuttatni az NSZFH részére.

Tovább »