A szakmai vizsgabizottság elnökének jogait és kötelezettségeit a moduláris rendszerű vizsgák tekintetében a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) számú SZMM rendelet (a 37/2003. OM rendelettel kiadott OKJ-hez tartozóan a 26/2001. OM rendelet) tartalmazza.

Az SZMM rendelet 13. § (2) bekezdésének g) pontja és a (3) bekezdése értelmében a vizsgaelnök

"g) elkészíti a vizsga előkészítésével, lebonyolításával, a vizsgáztatás feltételeivel, a vizsgázók felkészültségével, a vizsgafelmentéssel kapcsolatos döntéssel, a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésével, a jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó írásos jelentését, és mellékeli hozzá a gyakorlati vizsgatevékenység keretében végrehajtott vizsgafeladatot vagy annak leírását az értékelési útmutatóval együtt, amelyeket a szakmai vizsga befejezését követő egy héten belül megküld megbízójának.
(3) Aki a (2) bekezdés g) pontjában foglalt kötelezettségének nem tett eleget, e kötelezettség teljesítéséig nem bízható meg újabb szakmai vizsgaelnöki teendők ellátásával."


A vizsgabizottság tagjainak feladatait komplex rendszerű vizsgák esetén a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. A kormányrendelet 17. § (1) és (3) bekezdése értelmében:

(1) A vizsga lezárását követően a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai külön-külön elkészítik

  • a) a vizsga előkészítésével, lebonyolításával,
  • b) a vizsgáztatás feltételeivel,
  • c) a vizsgázók felkészültségével,
  • d) a vizsgafelmentéssel kapcsolatos döntéssel,
  • e) a szakmai és vizsgakövetelményben leírtak teljesülésével, valamint
  • f) a jogszabályi rendelkezések betartásával

kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó elektronikus jelentésüket, amelyet a vizsga befejezését követő egy héten belül rögzítenek az elektronikus felületen.

(3) Aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig nem bízható meg újabb vizsgaelnöki, vizsgabizottsági tagi teendők ellátásával.


Belépés a Vizsgaelnöki Jelentés Rendszerbe:

https://vb.nive.hu/vej