A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 59. § (1) bekezdése szerint a tanuló – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra jogosult.

Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 170. § értelmében az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj (…)alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege (mely 2021-ben 167.400 Ft).

Az Szkr. 171. § (1) bekezdés értelmében az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege
  a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának öt százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tíz százaléka,
  b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának
   ba) öt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,
   bb) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,
   bc) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
   bd) harmincöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.
(1a) Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tíz százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.
(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt százaléka.
(3) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Az Szkr. 174. § (2) bekezdése szerint az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj (…)a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj (…)a június hónapban járó ösztöndíjjal (…)egy időben kerül átutalásra.

Mint az a fentiekből is látszik, Hivatalunk a KRÉTA rendszerben található adatok alapján utalja az ösztöndíjakat. A KRÉTA rendszer helyes kitöltése az intézményben ellenőrizhető, az adatokat az intézmény tölti ki ill. ellenőrzi. Annak érdekében, hogy az adatok helyesen kerüljenek felvitelre, Hivatalunk minden intézmény számára útmutatót küldött, amely honlapunkon is megtalálható.

A tanulói ösztöndíj folyamatos folyósításához elengedhetetlen, hogy minden tanuló szükséges és pontos adata felvitelre kerüljön a KRÉTA rendszerbe, mert a kifizetés a KRÉTA rendszeren keresztül történik a tanulók számára. Tekintettel arra, hogy az ösztöndíjakat a tanulók számlájára utalással szükséges biztosítani, így minden szakképzésben tanuló bankszámlával kell, hogy rendelkezzen középfokú tanulmányai során.

Azon diákok részére, akik még nem rendelkeznek bankszámlával, a számlanyitás folyamatát támogatva, a KRÉTA rendszerben az MKB Bank és az OTP Bank együttműködésével és annak rendszereivel történő összekapcsolásával kialakításra került egy felület, amelynek köszönhetően az online számlanyitás egyszerűen megkezdhető.

Tájékoztatjuk, hogy az MKB Jövőd számlacsomag kifejezetten a szakképzésben tanulók igényeire szabva került létrehozásra, míg az OTP Bank esetében az OTP Junior számlacsomagot ajánljuk a tanulók figyelmébe. Természetesen a kínált számlacsomagok nem kötelező jellegűek, hanem ajánlások a tanuló részére.

Amennyiben bővebben szeretne tájékozódni a számlacsomagokról, úgy azok leírását megtalálja a https://jovod.mkb.hu/ és a https://www.otpbank.hu/portal/hu/ Junior oldalon.