A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 59. § (1) bekezdése szerint a tanuló (…) az első szakma megszerzésével összefüggésben – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – ösztöndíjra (…) jogosult.


Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.


A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 170. § értelmében az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj (…) alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (mely 2022-ben 100.000 Ft).

 

Az Szkr. 171. § (1) bekezdés értelmében az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege

a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka,

b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának

ba) nyolc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,

bb) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,

bc) negyvenkettő százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,

bd) ötvenkilenc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

(1a) Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka.

 

(3) Az ösztöndíjra – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást. E bekezdést kell alkalmazni az előkészítő évfolyam és a műhelyiskola tanulójára is.

 
Az Szkr. 174. § (2) bekezdése szerint az ösztöndíjra (…) való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján

kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj (…) a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj (…) a június hónapban járó ösztöndíjjal (…) egy időben kerül átutalásra.


Mint az a fentiekből is látszik, Hivatalunk a KRÉTA rendszerben található adatok alapján utalja az ösztöndíjakat. A KRÉTA rendszer helyes kitöltése az intézményben ellenőrizhető, az adatokat az intézmény tölti ki ill. ellenőrzi.


A tanulói ösztöndíj folyamatos folyósításához elengedhetetlen, hogy minden tanuló szükséges és pontos adata felvitelre kerüljön a KRÉTA rendszerbe, mert a kifizetés a KRÉTA rendszeren keresztül történik a tanulók számára. Tekintettel arra, hogy az ösztöndíjakat a tanulók számlájára utalással szükséges biztosítani, így minden szakképzésben tanuló bankszámlával kell, hogy rendelkezzen középfokú tanulmányai során.


Azon diákok részére, akik még nem rendelkeznek bankszámlával, a számlanyitás folyamatát támogatva, a KRÉTA rendszerben az MKB Bank és az OTP Bank együttműködésével és annak rendszereivel történő összekapcsolásával kialakításra került egy felület, amelynek köszönhetően az online számlanyitás egyszerűen megkezdhető.


Tájékoztatjuk, hogy az MKB Jövőd számlacsomag kifejezetten a szakképzésben tanulók igényeire szabva került létrehozásra, míg az OTP Bank esetében az OTP Junior számlacsomagot ajánljuk a tanulók figyelmébe. Természetesen a kínált számlacsomagok nem kötelező jellegűek, hanem ajánlások a tanuló részére.


Amennyiben bővebben szeretne tájékozódni a számlacsomagokról, úgy azok leírását megtalálja a https://jovod.mkb.hu/ és a https://www.otpbank.hu/Junior oldalon.


2022. szeptember