2020. május 28. 15:34
A Kormány figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, eltérő szabályokat rendel el az oktatásra és szakmai vizsgáztatásra vonatkozóan a felnőttképzés tekintetében.
Tovább »


A Kormány figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, eltérő szabályokat rendel el az oktatásra és szakmai vizsgáztatásra vonatkozóan a felnőttképzés tekintetében.

A legfontosabbak között említendő, hogy kontaktórás képzés, modulzáró vizsga és szakmai vizsga a járványügyi szabályok betartásával ismét szervezhető. Képzés esetén a képzés szervezője, vizsga esetén a vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős az óvintézkedések megtartásáért, valamint a megtett intézkedések és meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért. A kontaktórás képzésben és a vizsgabizottság munkájában csak az vehet részt, aki a 65. életévét még nem töltötte be.

Képzés megszervezhető és befejezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként akkor is, ha egyébként ezt nem teszi lehetővé jogszabály, támogató okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program. Amennyiben az előbbiek valamelyike lehetővé teszi a távolléti oktatás, távoktatás vagy digitális képzés valamely formáját, ez esetben a képzés, illetve modulzáró vizsga csak ebben a formában szervezhető meg.

A vizsgaszervező a szakmai vizsgát vizsgacsoportonként, legkésőbb a vizsga első tevékenységét megelőzően húsz nappal köteles bejelenteni az erre alkalmas elektronikus rendszerben.

A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2020. évi 121. számának, „A Kormány 234/2020. (V.26.) Korm. rendelete” című bekezdése alatt olvasható. (https://magyarkozlony.hu/)