TISZTELT VIZSGASZERVEZŐ!
 

A 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

31. § (1) A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a vizsgabizottság által meghatározott sorrendben, központilag meghatározott tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről.
(2) A vizsga központi szóbeli tételsorait a szakképesítésért felelős miniszter biztosítja. Minden vizsgaszervezőnek rendelkeznie kell szakképesítésenként egy példány hitelesített szóbeli tételsorral, amelyeknek sokszorosított változatát biztosítja a vizsgára.

A komplex szóbeli tételsor második oldalán került feltüntetésre a szakmai és vizsgakövetelmény, melynek figyelembevételével készült a szóbeli kérdéssor.

A szakmai vizsgán annak a hitelesített szóbeli tételsornak a másolt példányát kell használni, mely követelményrendszer alapján a képzés indult és a vizsgabejelentés megtörtént.