A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt az alábbiakban meghatározott elérhetőségeken.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:
Írásban: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (1437 Budapest, Pf. 760.)
Szóban, telefonon: (06-1) 477-5942
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 760.
Elektronikusan: a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. központi e-mail címen

Szóban, írásban történő teljesítés

A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha az adatigénylő a teljesítést szóban kérte, az igényelt adat a Hivatal beszámolóiban, honlapján vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került; továbbá az igényelt adat a Hivatal hatáskörére, eljárásaira, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető.
Amennyiben a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat a Hivatal honlapján már közzétételre került, a válaszban meg kell jelölni a kért adatot tartalmazó nyilvános forrást. A közzététel azonban nem mentesíti a Hivatalt a válaszadási kötelezettség alól.
A Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre érkező leveleket a Főosztályvezető vagy az általa megbízott, meghatalmazott személy köteles naponta ellenőrizni. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igényeket soron kívül kell érkeztetni, iktatni.

Az adatigénylés teljesítése

A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, a Hivatalhoz történő beérkezéstől számított legfeljebb 15 napon belül, közérthető és az adatigénylő által megjelölt módon kell eleget tenni.
Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy annak teljesítése a Hivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésére meghatározott határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatni kell.
Amennyiben az adatigénylés teljesítéséhez a Hivatal szakmai területének bevonása szükséges, úgy az illetékes szervezeti egység munkatársa összegyűjti, előkészíti az adatokat, melyeket haladéktalanul megküld a Főosztályvezetőnek.
A Főosztályvezető rendelkezésre álló információk alapján az Elnök részére jóváhagyásra előkészíti az adatigénylésre adandó válasz tervezetét.
Amennyiben az adatigénylő az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, vagy a dokumentum-másolatokat személyesen kívánja átvenni, a Főosztályvezető felveszi a kapcsolatot az adatigénylővel időpont egyeztetése céljából. Az adatok tanulmányozására az erre kijelölt helyiségben, megfelelő időt kell biztosítani. A bemutatott dokumentum tanulmányozása során az adatigénylő kérdéseire válaszolni kell. Az adatigénylő jogosult a bemutatásra került dokumentumokról jegyzetet készíteni.

Az adatigénylés megtagadása, tájékoztatás jogorvoslatról

Azon adatigénylés teljesítését, mely olyan adatra vonatkozik, ami nincs a Hivatal kezelésében, el kell utasítani.
Az adatigénylés megtagadásakor tájékoztatni kell az adatigénylőt arról, hogy tudomása szerint mely közfeladatot ellátó szerv kezeli az igényelt közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat. Az igénylés teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Hivatal levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, illetve, ha az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve, elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek. Az adatigénylés elutasítása esetén az adatigénylőt 15 napon belül tájékoztatni kell jogorvoslati lehetőségeiről: a közérdekű adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes.

Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek az Infotv. 29. § (1a) bekezdésében meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az Infotv. 29. § (1a) bekezdésében meghatározott idő elteltét (1 év), illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

A közérdekű adatigénylésre adott válasz kiadmányozója a Hivatal Elnöke.

A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:

  • az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, valamint
  • az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége.