Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – eleget téve a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Kormányrendeletben foglaltaknak – 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig igazgatási szünetet tart. Ebben az időszakban a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás sem működik, így elektronikus levelét is csak ezt követően kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy az igazgatási szünet időtartama nem számít bele
a) a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,
b) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben kormányzati igazgatási szerv félként vesz részt,
c) a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,
d) a kormányzati igazgatási szerv által megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal