2023.11.16-án a Kormány a 1499/2023. (XI. 16.) Korm. határozattal elfogadta a felülvizsgált Szakképzés 4.0 stratégiát és a kapcsolódó Cselekvési tervet.

A szakképzési szakterület a Stratégia finomítását, indikátorainak felülvizsgálatát, a jogszabályokhoz való igazítását, beavatkozásainak aktualizálását a 2020/2021-es tanévtől bevezetett szakképzési rendszer tapasztalatait, illetve az Európai Unió szak- és felnőttképzésre vonatkozó elvárásait figyelembe véve végezte el.
A módosítások kapcsán az alábbi területek nagyobb hangsúlyt kaptak:

  • alapkompetenciák fejlesztése (kiemelten a szövegértési és a matematikai alapkompetenciák);
  • tanulók és képzésben részt vevő felnőttek hátránykompenzációja – sajátos nevelési igény, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság;
  • tanulói és felnőtteknek szóló pályaorientáció és -tanácsadás;
  • az alacsony iskolai végzettségű felnőttek szakmaszerzését, képzési szintjük növelését szolgáló intézkedések.

Az elfogadott Stratégia beavatkozásainak, céljainak végrehajtását szolgáló intézkedéseket és konkrét határidőket tartalmazó, 2030-ig szóló Cselekvési terv a Stratégiában foglalt vállalások megvalósulásának monitorozását segíti.

A dokumentumok elérhetők a következő helyen: Hatályos Szakképzés 4.0 Stratégia és Cselekvési terv