Új moduláris szakképzés tankönyve
Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport
Kőszegi Lajos: Műemlékkutatás
Kiadói kód: NS-059 153906 001-1

A műemléki értékek - amelyek a régészeti örökséggel, a kulturális javakkal együtt a kulturális örökség elemei - száma folytonosan növekszik. Ahhoz, hogy a pótolhatatlan műemléki értékek feltárása, tudományos feldolgozása, megóvása, védelme, fenntartható használata és közkinccsé tétele törvényben előírt feladatának eleget tehessünk, speciális szakmai ismeretekre van szükség.
A műemlékfenntartó technikus a szakmunkás és mérnöki tevékenység között közvetítő, valamint önálló feladatokat lát el. Munkája során az épített örökséggel, a műemlékek kutatásával, vizsgálatával, konzerválásával, helyreállításával és fenntartásával foglalkozik.
A tankönyv az 1539-06 azonosító számú Műemlékkutatás című modulhoz készült. Célja, hogy bevezető szakmai ismereteket nyújtson a műemlékfenntartó technikus hallgatóknak, továbbá segítséget adjon a szakmai vizsgákra történő felkészüléshez.
Bár a könyv az iskolai rendszerű szakképzés számára készült, ajánljuk a már dolgozó szakembereknek is, akik a mindennapokban, feladataik során, hasznos segítőtársra lelnek a tankönyvben.

A kiadvány Adobe PDF formátumban, CD-ROM lemezen kerül kiadásra.
Terjedelem: 38,64 Mb, 254 oldal